Báo cao trường THCS Hồng Thuận năm học 2015-2016

tr­êng THCS hång thuËn B¸o c¸o tæng kÕt toµn tr­êng                      N¨m häc : 2015-2016   Kính thưa các quý vị đại biểu  khách quý Kính thưa các thày giáo ,cô giáo Các em học sinh yêu quý Trong không khí phấn khởi của cả nước,…